COVID-19 Biyomedikal Cihazların Veri Doğruluğu Hakkında
17 Mart 2020

Ulusal Pandemi Eylem Planı ve COVID-19  Rehberi gereğince İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya bağlı sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulabileceği öngörülen biyomedikal dayanıklı taşınır depoda takip edilen ekli listede yer alan demirbaş ve/veya hizmet alımı yoluyla edinilen cihazların Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) veri doğruluğunun sağlanması amacıyla ilgili yazı ve ekine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

COVID-19 Biyomedikal Cihazların Veri Doğruluğu Hakkında

COVID-19 Biyomedikal Cihaz Listesi
HSGM COVID-19 (SARS-CoV2 ENFEKSİYONU) Rehberi