Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg Film Tablet - COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Tedavisinde Kullanılacak İlaçlara İlişkin Bilgilendirme
26 Nisan 2021

Bakanlığımız Bilim Kurulu tarafından hazırlanan COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberlerinde yer alan tedavi şemaları doğrultusunda tedavide “Lopinavir 200 mg/Ritonavir 50 mg Film Tablet”, “Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg Film Tablet”, “Oseltamivir 75 mg Sert Kapsül”, “Azitromisin 500 mg Tablet”, “Favipiravir 200 mg Tablet” kullanılmaktadır. 


Hastalara uygulanacak ilaç tedavisinden optimal fayda sağlayabilmesi amacıyla; katı dozaj formuna sahip olan bu ilaçların oral yoldan uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda ilaçların nasıl hazırlanması gerektiği, ayrıca bu ilaçların kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilaç etkileşimleri gibi ilaca özgü bilgileri içeren rehber güncellenerek sunulmuştur.


  

Hidroksiklorokin Sülfat 200 mg Film Tablet - Güncelleme Tarihi 02.04.2021.pdf