SGB - Genelge 2012/30 İhalelerde Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerinin Düzenlenmesi
23 Şubat 2021