overlay

SGB - Genelge 2012/30 İhalelerde Mesleki ve Teknik Yeterlik Kriterlerinin Düzenlenmesi