SGB - Genelge 2011/56 Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti

23 Şubat 2021