SGB - Genelge 2009/71 Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşmeler
23 Şubat 2021