Bağlı Sağlık Tesislerinin Taşınır Kayıtlarına İlişkin Algoritma
23 Şubat 2023

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından işletilen birinci basamak ayaktan ve yataklı teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan sağlık hizmet sunucuları olan E2 ve E3 rol grubu entegre ilçe devlet hastanelerinin taşınır envanterlerinin bağlanılan sağlık tesisine kayıt edilmesine ilişkin algoritma aşağıda yer almaktadır.


Bağlı Sağlık Tesislerinin Taşınır Kayıtlarına İlişkin Algoritma.pdf